טונגסטן

טונגסטן Diselenide תמונה

טונגסטן diselenide הוא תרכובת אנאורגנית עם הנוסחה WSe2. המתקן מאמצת מבנה גבישי משושה דומה דיסולפיד מוליבדן. כל אטום טונגסטן הוא מלוכדות קוולנטית ל שש ligands סלניום בתחום תיאורי טריטוריאלי מנסרתי בעוד כל סלניום הוא מלוכדות שלושה אטומי טונגסטן בגיאומטריה פירמידלית. הקשר טונגסטן- selenium יש אורך של 0.2526 ננומטר, ואת המרחק בין אטומי סלניום הוא 0.334 ננומטר. שכבות מחסנית יחד באמצעות אינטראקציות ואן דר ואלס. WSe2 הוא מוליך למחצה יציב מאוד בקבוצה Dichalcogenides המעבר VI- מתכת.

סינתזה: חימום סרטים דקים של טונגסטן בלחץ של סלניום גזי וטמפרטורות גבוהות (800 גרם), תוך שימוש בטכניקה בתצהיר התרנגול, מוביל לסרטים המתגבשים במבנים משושים עם היחס הסטואיצ'יומטרי הנכון.

W + 2 Se → WSe2