Phosphotungstic Heteropoolhape

Phosphotungstic Heteropoolhape Pilt

Keggin-tüüpi fosfotungstiinhapet nimetatakse ka fosfotungstiinseks heteropoolhappeks, tavaliselt kuulub see tüüp kaheteistkümnele fosfotungstiinhappele tahke happena, seda võib kasutada katalüsaatorina orgaanilistes katalüütilistes reaktsioonides. Erineva kristallvee sisaldus põhjustab värvi erinevust, see võib olla helekollane või valge pulber. See on kergesti lahustatav vees, etanoolis ja eetris. Laboratooriumis kasutatakse sageli fosfossunghappe lahuse eraldamist eetriekstraktsiooniga. Pärast kontsentreeritud vesinikkloriidhappega reageerimist võib see toota kollaseid emulsioone.

Fosfotungstiinhape, millel on tertsiaarne struktuur: anioonne primaarstruktuur, kristallhappe anioonide sekundaarne struktuur ja vastasioonikombinatsioonid, polüanioonne, kolmest osast koosnevate ioonide tertsiaarne struktuur koos kristalse veega.

Rakendus

Seda võib kasutada Friedel-Crafts'i alküülimisel ja atsüülimisel, esterdamisel, dehüdratsiooni / rekombinatsiooni reaktsioonidel, redoksreaktsioonidel, asümmeetrilisel katalüüsil, isomerisatsioonireaktsioonil, lõhustumisreaktsioonil, samuti avatud ahelal, kondenseerumisel, lisamisel ja eeterdamisel.