แคดเมียม Borotungstate

แคดเมียม Borotungstate รูปภาพ

ชื่อภาษาจีน: 硼钨酸镉
หมายเลข CAS: 1306-26-9
สูตรทางเคมี: B2Cd5H36O98W24
น้ำหนักโมเลกุล: 6600.06000
น้ำหนักที่แน่นอน: 6610.14000

คุณสมบัติทางกายภาพ
1. คุณสมบัติ: ผลึกไตรคลินิคสีเหลือง
2.Density: 3.28
3. จุดหลอมเหลว (℃): 75
4. ละลาย: ง่ายต่อการละลายในน้ำและน้ำเดือดวิธีแก้ปัญหาปรากฏเป็นสีเหลืองหรือสีน้ำตาลอ่อน

ลักษณะ

มีความเสถียรในอากาศ สลายตัวภายใต้แสงแดดละลายในเอธิลแอลกอฮอล์เล็กน้อย

วิธีการสังเคราะห์

การเพิ่มเกลือแคดเมียมในกรดบอโรตุงสเตติกแล้วได้รับหลังจากการแช่แข็ง

แอพลิเคชัน

ใช้เพื่อแยกแร่