ทังสเตน (VI) Isopropoxide

ทังสเตน (VI) รูปภาพ Isopropoxide

ชื่อ: Tungsten (VI) isopropoxide

ชื่ออื่น ๆ : ทังสเตน (6+) hexa (2-propanolate)

CAS: 52321-90-1

สูตร: C18H42O6W

น้ำหนักโมเลกุล: 538.36200

มวลที่แน่นอน: 538.24900

PSA: 138.36000 LogP: 4.95180