ทังสเตนไดคลอไรด์

ทังสเตนไดคลอไรด์รูปภาพ

ชื่อ: ทังสเตนไดคลอไรด์

สูตร: WCl2

น้ำหนักโมเลกุล: 254.76

CAS: 13470-12-7

ความหนาแน่น: 5.436

คุณสมบัติ

มันไม่เสถียรในอากาศและออกซิไดซ์ได้ง่าย มันจะสลายตัวที่ 500 ℃มันจะถูกออกซิไดซ์ด้วยน้ำปล่อยไฮโดรเจนในระหว่างปฏิกิริยารุนแรงกับน้ำ มันสามารถละลายได้ในกรดไฮโดรคลอริกเอทานอลและอีเธอร์ บันทึกเกินไฮโดรเจนคลอไรด์