ทังสเตนไดคลอไรด์

ทังสเตนไดคลอไรด์รูปภาพ

ชื่อ: BIS (CYCLOPENTADIENYL) TUNGSTEN DICHLORIDE

ชื่ออื่น: Bis (cyclopentadienyl) tungsten dichloride;

Bis (ไซโค) tungstendichloride; BIS (CYCLOPENTADIENYL) TUNGSTEN (IV) DICHLORIDE;

CAS 12184-26-8

สูตร: C10H10Cl2W

น้ำหนักโมเลกุล: 384.93200

มวลที่แน่นอน: 383.96700

ลักษณะที่ปรากฏ: สีเหลืองอ่อนถึงสีน้ำตาลอ่อน

จุดหลอมเหลว: > 350ºC

จุดเดือด: 41.5ºCที่ 760mmHg

ความดันไอ: 418mmHg ที่ 25 ° C

การผลิต: ทวิ (η5-2,4-cy-clopentadien-1-yl) dihydrotungsten ทำปฏิกิริยากับคลอโรฟอร์ม

แอปพลิเคชัน: ตัวกลางของการผลิตสารประกอบ organotungsten