ทังสเตนไดโอด

รูปภาพของ Diiodo Tungsten

ชื่อ: diiodo tungsten

ชื่ออื่น: 2-butylcyclopenta-1,3-diene,

NCAS: 90023-21-5

NFormula: C18H26I2W--

N น้ำหนักโมเลกุล: 680.04800

มวลที่แน่นอนของ Nact: 679.96300

จุดหลอมเหลว: 112-116ºC (สว่าง)