Tungstate

1. กระบวนการสั่งซื้อ:
รูปภาพกระบวนการสั่งซื้อ

2 คุณสามารถส่งคำถามของคุณโดยตรงผ่านตารางสอบถามด้านล่างหรือดาวน์โหลดและกรอก ตารางสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม Tungstate ออนไลน์ Chinatungsten โดยการส่งอีเมล sales@chinatungsten.com หรือทางโทรสาร 86 592-512 9797 เราจะจัดการกับคำถามของคุณทันทีที่เราได้รับ

3. ไฟล์แนบสำหรับการอ้างอิง:
Chinatungsten Online Tungstate Quotation.pdf