ทังสเตนเตตราคลอไรด์

ทังสเตนเตตร้าคลอไรด์รูปภาพ

ชื่อ: tetrachlorotungsten

ชื่ออื่น ๆ : ทังสเตนเตตร้าคลอไรด์; WCl4;

CAS: 13470-13-8

สูตร: Cl4W

น้ำหนักโมเลกุล: 325.65200

มวลที่แน่นอน: 323.82600 LogP: 2.75800

ลักษณะที่ปรากฏ: สีดำ

ความหนาแน่น: 4.624 g / cm3

การดูดความชื้นของ WCl4 นั้นน้อยกว่า WCl5 แต่ก็สามารถย่อยสลายได้ง่าย WCl4 ไม่ละลายหรือระเหยแม้จะถูกทำให้ร้อน แต่มันจะหายไปที่จุดหลอมเหลวหรือไฮโดรไลซ์ในสุญญากาศ

ไดคลอไรด์ทังสเตนเป็นผงอสัณฐานสีเทาอสัณฐานก่อตัวเป็นกลุ่มแปดด้านได้ง่าย มันเป็นวัตถุดิบที่สำคัญสำหรับการใช้งานใหม่