ทังสเตนโบรเด

ทังสเตนคาร์ไบด์

ทังสเตนคาร์ไบด์ (W2B5)

ชื่อ: boranylidyne (λ2-boranylidene) ทังสเตน, boranylidynetungsten, λ2-boranylideneboron

ชื่ออื่น ๆ : ทังสเตน boride; diboranylidyne-1,2,4-tribora-3,5-ditungstacyclopenta-1,3-diene;

DITUNGSTEN PENTABORIDE, W;

CAS: 12007-98-6

สูตร: B5W2

น้ำหนักโมเลกุล: 428.79100

มวลที่แน่นอน: 430.00300

จุดหลอมเหลว: 210-214 ° C

การผลิต: 2mol ของ frits ทังสเตนที่มี 5mol ของผงโบรอนที่ 1200 ~ 1300 ℃ในบรรยากาศสุญญากาศหรืออาร์กอนสามารถแจ้งให้ทราบถึง boride (W2B5)