เอทานอลทังสเตน

รูปภาพทังสเตนเอทานอล

ทังสเตน (V) ethoxide

ชื่อ: ทังสเตนเอทานอล

ชื่ออื่น ๆ : TUNGSTEN PENTAETHOXIDE; ทังสเตน (V) เอท๊อกไซด์

CAS: 26143-11-3

สูตร: C10H25O5W

น้ำหนักโมเลกุล: 409.14300

มวลที่แน่นอน: 409.12100

PSA: 46.15000

LogP: 2.43600

จุดเดือด: 110ºC (1 torr)

วิธีการเก็บรักษา: เก็บไว้ในภาชนะที่บรรจุก๊าซเฉื่อยแห้งและเก็บไว้ในที่แห้งและเย็น สถานที่จัดเก็บจะต้องล็อคกุญแจจะต้องส่งมอบให้กับผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิคหรือผู้ช่วยของพวกเขา หลีกเลี่ยงความชื้นและน้ำ อยู่ห่างจากตัวออกซิไดซ์

ข้อมูลความปลอดภัย

รหัสการขนส่งที่เป็นอันตราย: UN 3274

สัญญาณความปลอดภัย: S26 S36

การระบุอันตราย: R36 / 37/38