ใช้ Tungstate

รูปภาพของ Tungstate

Tungstate มักใช้เป็นวัสดุมัลติฟังก์ชั่นแคลเซียม tungstate เป็นวัสดุเปล่งรังสีเอกซ์ที่สำคัญ tungstate ที่ใช้สำหรับการเตรียมสีย้อมสีและอื่น ๆ

โซเดียม tungstate ส่วนใหญ่จะใช้ในการผลิตแอมโมเนียม paratungstate และการประมวลผลลึกของ trioxide ทังสเตนโลหะทังสเตนทังสเตนคาร์ไบด์บาร์ทังสเตนลวดทังสเตน ฯลฯ นอกจากนี้ยังใช้ในการเตรียม Tungstate กรดทังสเตนและสารประกอบทังสเตนอื่น ๆ ที่ใช้ใน สารเคมีปิโตรเลียม, การชุบ, สิ่งทอ, สารหน่วงไฟ, น้ำ, สีย้อม, เม็ดสี, หมึกพิมพ์ ฯลฯ

แคลเซียม tungstate เป็นวัตถุดิบทางเคมีที่สำคัญส่วนใหญ่สำหรับการผลิตแอมโมเนียม paratungstate, trioxide ทังสเตน, ferro tungsten, เหล็ก, ทังสเตนคาร์ไบด์, โลหะทังสเตน, ลวดทังสเตน, โลหะผสมทังสเตนและผลิตภัณฑ์ทังสเตนอื่น ๆ

แอมโมเนียม tungstate เป็นวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตแอมโมเนียม tungstate ฟอสเฟตและสารประกอบทังสเตนอื่น ๆ

tungstate ของโคบอลต์ที่ใช้เป็นรงควัตถุ, เคลือบฟัน, หมึก, การทำสีนอกจากนี้ยังใช้เป็นสารช่วยทำให้แห้งและสารป้องกันการเกิดแผ่นดินไหว

แคดเมียม tungstate สามารถใช้เป็นสีเรืองแสง, หน้าจอ X-ray, เคาน์เตอร์ประกาย, สารเรืองแสง, ตัวเร่งปฏิกิริยาอินทรีย์