คาร์บอนมอนอกไซด์

รูปภาพคาร์บอนมอนอกไซด์

ชื่อ: คาร์บอนมอนอกไซด์, cyclopenta-2,4-dien-1-yl (diphenyl) ฟอสเคน, เหล็ก (2 +), ทังสเตน

CAS: 67292-26-6

สูตร: C38H28FeO4P2W

น้ำหนักโมเลกุล: 850.25900

มวลที่แน่นอน: 850.03200

PSA: 27.18000

LogP: 5.55690

จุดหลอมเหลว: 220ºC (ธันวาคม) (สว่าง)

เส้นทางการสังเคราะห์ของ Tetracarbonyl tungsten

1,1'-Bis (diphenylphosphino) ferrocene + hexacarbonyl tungsten → (1,1'-bis (diphenylphosphino) ferrocene) tetracarbonyl