Tungstate Dịch vụ hậu mãi và hỗ trợ

Dịch vụ sau hỗ trợ và dịch vụ sau bán hàng trực tuyến bao gồm nhưng không giới hạn đối với:

1 Cung cấp tài liệu xuất nhập khẩu, tài liệu thông quan tùy chỉnh và các nhu cầu khác của khách hàng.
2 Thống kê và tài liệu trong quá trình thử nghiệm.
3) Cung cấp các câu trả lời và giải pháp chuyên nghiệp mà khách hàng có thể gặp phải trong quá trình sử dụng.
4) Tái chế dư lượng và chất thải của Tungstate từ khách hàng.
5 Dịch vụ và hỗ trợ sau bán hàng khác.

Dịch vụ hỗ trợ và dịch vụ khách hàng trực tuyến của SCungung

Thanh toán và tài liệu Tungstate
Hóa đơn Tungstate Pro-forma
Hóa đơn Tungstate
Danh sách đóng gói Tungstate
Vận đơn Tungstate
Giấy chứng nhận phân tích Tungstate
Giấy chứng nhận xuất xứ Tungstate