Tungstate

1.Quá trình xử lý tốt hơn
hình ảnh quá trình đặt hàng

2. Bạn có thể gửi cho chúng tôi yêu cầu của bạn trực tiếp thông qua bảng yêu cầu dưới đây, hoặc tải xuống và điền vào Zimbungsten Bảng điều tra Tungstate trực tuyến Table.doc bằng cách gửi email sales@chinatungsten.com hoặc bằng fax 86 592 -512 9797, chúng tôi sẽ giải quyết yêu cầu của bạn ngay khi nhận được.

3. Tệp đã đăng ký để tham khảo:
Báo giá Tungstate trực tuyến.pdf