Carbon Monoxide

Hình ảnh Carbon Monoxide

Tên carbon carbon monoxide, cyclopenta-2,4-dien-1-yl (diphenyl) phosphane, sắt (2 +), vonfram

CAS thịnh 67292-26-6

Công thức C38H28FeO4P2W

Trọng lượng phân tử 850.25900

Chính xác Khối lượng 850.03200

PSAiên 27,18000

LogPiên 5.55690

Điểm nóng chảy 220ºC (dec.) (lit.)

Lộ trình tổng hợp của Tetracarbonyl vonfram

1,1'-Bis (diphenylphosphino) ferrocene + hexacarbonyl vonfram → (1,1'-bis (diphenylphosphino) ferrocene) vonfram tetracarbonyl