Phosphotungstic Heteropoly Acid

Phosphotungstic Heteropoly Acid Ảnh

Axit phosphotungstic loại Keggin còn được gọi là axit heteropoly phosphotungstic, thông thường loại này thuộc về 12 axit photphotungstic, là một axit rắn, nó có thể được sử dụng làm chất xúc tác trong các phản ứng xúc tác hữu cơ. Hàm lượng nước tinh thể khác nhau gây ra sự khác biệt về màu sắc, nó có thể là bột màu vàng nhạt hoặc trắng. Nó dễ dàng hòa tan trong nước, ethanol và ether. Trong phòng thí nghiệm, cô lập dung dịch axit photphotungstic thường sử dụng chiết xuất ether. Nó có thể tạo ra nhũ tương màu vàng sau khi phản ứng với axit clohydric đậm đặc.

Axit photphotungstic có cấu trúc bậc ba: cấu trúc sơ cấp anion, cấu trúc thứ cấp của các anion axit tinh thể và các tổ hợp ion, đa cấu trúc, cấu trúc bậc ba của các ion phản ứng gồm ba phần, với nước kết tinh.

Ứng dụng

Nó có thể được áp dụng trong phản ứng kiềm hóa và acyl hóa Friedel-Crafts, phản ứng este hóa, khử nước / tái tổ hợp, phản ứng oxi hóa khử, xúc tác không đối xứng, phản ứng đồng phân hóa, phản ứng phân cắt, cũng như phản ứng tách mạch