Vonfram vonfram

Vonfram hình ảnh

Vonfram vonfram (W2B5)

Tên: vonfram boranylidyne (2-boranylidene), boranylidynetungsten, 2-boranylideneboron

Tên khác: Vonfram vonfram; diboranylidyne-1,2,4-Tribora-3,5-ditungstacyclopenta-1,3-diene;

DITUNGSTEN PENTABORIDE, W;

CAS: 12007-98-6

Công thức B5W2

Trọng lượng phân tử xuất hiện 428,79100

Khối lượng chính xác 430.00300

Điểm nóng chảy: 210-214 ° C

Sản xuất: Có thể thông báo 2mol frits vonfram với 5mol bột boron ở 1200 ~ 1300oC trong môi trường chân không hoặc argon, vonfram boride (W2B5).