Cadmium Tungstate

Hình ảnh Cadmium Tungstate

Tên tiếng Trung : 酸

Số CAS ra đời 7790-85-4

Công thức hóa học hồi CdWO4

Trọng lượng phân tử 360.24900

Trọng lượng chính xác 361.83400

Bất động sản

1. Tính chất vật lý Tinh thể huỳnh quang màu trắng hoặc màu vàng, với cấu trúc wolframite.

2. Điểm trung bình (ºC) Kết 1105

3.Solubility, Hòa tan trong dung dịch kiềm amoni hydroxit và xyanua, gần như không tan trong nước hoặc axit loãng, độ hòa tan là 0,05g / 100mL H2O trong nước lạnh.

Phương pháp tổng hợp

Phản ứng nhiệt độ từng bước từ CdWO4 trong hệ thống CuO-WO3.

Ứng dụng

Sơn huỳnh quang. Màn hình X-quang. Quầy Scintillation. Phốt pho. Chất xúc tác hữu cơ.