Bột nhão

Hình ảnh của Tung Tung

Tên tiếng Trung : 酸

Số CAS trên 13568-45-1

Công thức hóa học Li Li4WW

Trọng lượng phân tử 261.72000

Trọng lượng chính xác 261.96300

Tài sản

1 Đặc điểm Liên kết có lưới đá BeSiO3, đó là tinh thể tam giác không màu

2 Mật độ (g / mL, 25/4 ℃) Cách 3,71

3 Độ hòa tan: hòa tan

4 Ổn định dưới nhiệt độ và áp suất phòng;

2 、 Tránh ánh sáng, lửa và nhiệt độ cao;

3 Hòa tan trong nước, dễ phân hủy trong axit, không tan trong ethanol. Có thể được khử thành đồng vonfram bằng H2 dưới 500 ~ 800 độ C. WO2 thu được sau khi làm nóng đến 600 độ c. Sản phẩm cuối cùng là W.

Dữ liệu sinh thái

Có hại cho nước, không tiếp xúc với nước ngầm hoặc hệ thống nước thải hoặc đổ vào môi trường mà không có sự cho phép của chính phủ.

Phương thức lưu trữ

Bịt kín ở nơi khô mát.

Phương pháp tổng hợp

Hòa tan WO3 trong Li (OH) hoặc Li2CO3 có thể thu được Li2WO4.