vonfram etanol

Hình ảnh vonfram Ethanolate

Vonfram (V) ethoxide

Tên: vonfram etanol

Tên khác: TUNGSTEN PENTAETHOXIDE; Vonfram (V) ethoxide;

CAS: 26143-11-3

Công thức C10H25O5W

Trọng lượng phân tử 409.14300

Chính xác Khối lượng 409.12100

PSA về 46,15000

LogPiên 2.43600

Điểm sôi: 110ºC (1 torr)

Phương pháp lưu trữ: Được lưu trữ trong thùng chứa đầy khí trơ khô và được đặt ở nơi khô ráo, thoáng mát. Nơi lưu trữ phải được khóa, chìa khóa phải được trao cho các chuyên gia kỹ thuật hoặc trợ lý của họ. Tránh độ ẩm và nước. Tránh xa các tác nhân oxy hóa.

Thông tin an toàn

Mã hóa vận chuyển nguy hiểm: UN 3274

Dấu hiệu an toàn: S26 S36

Nhận dạng mối nguy: R36 / 37/38