Cadmium Borotungstate

Hình ảnh Cadmium Borotungstate

Tên tiếng Trung : 钨
Số CAS 1306-26-9
Công thức hóa học B2Cd5H36O98W24
Trọng lượng phân tử 6600,06000
Trọng lượng chính xác 6610,14000

Tài sản vật chất
1. Ưu đãi: Tinh thể ba màu vàng
2. Mật độ hấp dẫn 3.28
3. Điểm trung thực (℃) Tải 75
4. Tính dễ hòa tan Dễ hòa tan trong nước và nước sôi, dung dịch xuất hiện màu vàng hoặc nâu nhạt.

Đặc điểm

Ổn định trong không khí. Bị phân hủy dưới ánh sáng mặt trời, hòa tan một chút trong rượu ethyl.

Phương pháp tổng hợp

Thêm muối cadmium trong axit borotungstic và sau đó thu được sau khi làm lạnh.

Ứng dụng

Được sử dụng để tách quặng.