Vonfram (V) Clorua

Vonfram (V) Hình ảnh clorua

Tên gọi khác vonfram pentachloride

Số CAS trên 13470-14-9

PubChem 139469

Thuộc tính

Công thức hóa học W2Cl10

Khối lượng mol 361,1 g / mol

Xuất hiện tinh thể đen , hút ẩm

Mật độ 3,52 g / cm3, rắn

Điểm nóng chảy 248 ° C (478 ° F; 521 K)

Điểm sôi 275,6 ° C (528,1 ° F; 548,8 K)

Clorua Vonfram (V) là một hợp chất vô cơ có công thức W2Cl10. Hợp chất này tương tự theo nhiều cách với pentachloride molybdenum quen thuộc hơn.

Vật liệu này được điều chế bằng cách khử vonfram hexachloride. Một phương pháp liên quan đến việc sử dụng tetrachloroethylen làm chất khử:

2 WCl6 + C2Cl4 → W2Cl10 + C2Cl6

Chất rắn màu xanh lục dễ bay hơi trong chân không và ít tan trong dung môi không phân cực. Hợp chất này là oxophilic và có tính phản ứng cao đối với các bazơ Lewis.

Hợp chất tồn tại dưới dạng dimer, với một cặp trung tâm vonfram bát giác (V) được bắc cầu bằng hai phối tử clorua.