vonfram diselenide

Vonfram Diselenide Hình ảnh

Vonfram diselenide là một hợp chất vô cơ có công thức WSe2. Hợp chất thông qua cấu trúc tinh thể hình lục giác tương tự như molybdenum disulfide. Mỗi nguyên tử vonfram được liên kết cộng hóa trị với sáu phối tử selen trong một quả cầu phối trí lăng trụ lượng giác trong khi mỗi selen được liên kết với ba nguyên tử vonfram trong hình dạng hình chóp. Liên kết vonfram Selen vonfram có chiều dài 0,2526nm và khoảng cách giữa các nguyên tử selen là 0,334nm. Các lớp xếp chồng lên nhau thông qua các tương tác van der Waals. WSe2 là một chất bán dẫn rất ổn định trong các dichalcogenides kim loại chuyển tiếp nhóm VI.

Tổng hợp: Làm nóng các màng vonfram mỏng dưới áp suất từ khí selen và nhiệt độ cao (> 800 K) bằng cách sử dụng kỹ thuật lắng đọng phún xạ dẫn đến các màng kết tinh trong các cấu trúc hình lục giác với tỷ lệ cân bằng hóa học chính xác.

W + 2 Se → WSe2