Bạc Tungstate

Hình ảnh bạc Tungstate

Tên tiếng Trung : 酸

Công thức hóa học AgWO4

Trọng lượng phân tử 46,57400

Trọng lượng chính xác xuất hiện 461.74100

Tài sản

1. Đặc điểm: tinh thể màu vàng nhạt hoặc bột.

2. Độ hòa tan: Hòa tan trong dung dịch axit nitric, amoniac và kali xyanua.

3. Có thể dễ dàng giảm, nhưng không oxy hóa mạnh, phản ứng với hydro sunfua có thể tạo ra vonfram sunfua. Có thể bị phân hủy bởi nitrat thành axit tungstic trắng.

Phương thức lưu trữ

Bịt kín ở nhiệt độ phòng, giữ ở nơi khô mát.

Phương pháp tổng hợp

Được tạo ra bởi phản ứng giữa natri tungstate và bạc nitrat hoặc WO3 và bạc oxit.

Ứng dụng

Chủ yếu được sử dụng trong ngành xúc tác, điện tử và hóa học.

Hiệu ứng sinh thái

Có hại cho nước, không tiếp xúc với nước ngầm hoặc hệ thống nước thải hoặc đổ vào môi trường mà không có sự cho phép của chính phủ.