vonfram diiodo

Diiodo vonfram hình ảnh

Tên: vonfram diiodo

Tên khác: 2-butylcyclopenta-1,3-diene,

NCAS: 90023-21-5

NFormula từ lâu C18H26I2W--

Trọng lượng NMolecular 680.04800

NExact Khối lượng 679.96300

Điểm nóng chảy 112-116ºC (lit.)