vonfram dichloride

Vonfram Dichloride

Tên BIS (CYCLOPENTADIENYL) TUNGSTEN DICHLORIDE

Tên khác von Bis (cyclopentadienyl) vonfram dichloride;

Bis (cyclopentadienyl) tungstendichloride; BIS (CYCLOPENTADIENYL) TUNGSTEN (IV) DICHLORIDE;

CAS 12184-26-8

Công thức: C10H10Cl2W

Trọng lượng phân tử: 384.93200

Khối lượng chính xác: 383.96700

Ngoại hình: Vàng nhạt đến nâu nhạt

Điểm nóng chảy: > 350ºC

Điểm sôi: 41,5 CC ở 760mmHg

Áp suất hơi: 418mmHg ở 25 ° C

Sản xuất: bis (η5-2,4-cy-clopentadien-1-yl) dihydrotungsten phản ứng với chloroform

Ứng dụng: Trung gian sản xuất các hợp chất organotungsten