Hiệu suất ức chế Tungstate

Hình ảnh hiệu suất ức chế Tungstate

Tungstate có tác dụng bảo vệ nhiều kim loại và hợp kim của chúng, và tungstate có thể đóng vai trò ức chế ăn mòn nhất định như là một vai trò trong môi trường. Ngoại trừ chống ăn mòn thép, tungstate còn có khả năng chống ăn mòn đối với hợp kim kẽm, đồng, nhôm, chì và niken-molypden.

Tungstate có một số ức chế ăn mòn được sử dụng một mình, nhưng tốc độ ức chế ăn mòn không cao và số lượng lớn. Số lượng nói chung là 10-3 ~ 10-2 mol / L. Trước tình hình này, các quốc gia đã thực hiện nghiên cứu về chất ức chế hợp chất tungstate. Nó phát hiện ra rằng hợp chất tungstate được sử dụng với nhiều hợp chất có thể cải thiện đáng kể hiệu suất ức chế ăn mòn của nó; khai thác sự phối hợp giữa tungstate và tạo phức có thể làm giảm đáng kể lượng tungstate.