Barium Tungstate

Barium Tungstate Picture

Kinesiskt namn: 钨 酸 钡

CAS-nummer: 7787-42-0

Kemisk formel: BaWO4

Molekylvikt: 385.16500

Exakt vikt: 385.83600

Egenskaper:

Vitt pulver, mikro toxicitet. Relativ densitet är 5,04. Det kan lätt upplösas i vatten, helt upplöst i oxalatvattenlösning, sönderdelas i syra och är stabilt i luften.

Producerande metod:

Genom att reagera bariumoxid eller kolbarium med volframtrioxid, eller erhållen från dissolv av kolbarium i volframsyra. Kan också framställas genom upphettning av Ba och natrium tungstate lösning av ersättningsreaktion.

Applikation:

Det kan appliceras i elektronisk industri och optiskt glas, keramik, pigment, hämmare, förstärkare för röntgen och fluorescerande skärm.