volframborider

Tungsten Borides Picture

Tungstenborider är föreningar av volfram och bor. Deras mest anmärkningsvärda egendom är hög hårdhet. Vickers hårdhet WB eller WB2 kristaller är ~ 20 GPa och WB4 är ~ 30 GPa för laster över 3 N.

Syntes

Enstaka kristaller av WB2-x, x = 0,07-0,17 (ca 1 cm diameter, 6 cm längd) framställdes med hjälp av flytande zonmetoden, och WB4-kristaller kan odlas genom bågsmältning av en blandning av elementärt volfram och bor .

Struktur

WB2 har samma hexagonala struktur som de flesta diboriderna (AlB2, MgB2, etc.). WB har flera former, a (tetragonal), β (ortorombisk) och δ (tetragonal).

Egenskaper

5-WB och WB2-kristaller har metalliska resistiviteter av 0,1 respektive 0,3 mΩ · cm. Oxideringen av W2B, WB och WB2 är signifikant vid temperaturer över 600 ° C. De slutliga oxidationsprodukterna innehåller WO3 och förmodligen amorft B2O3 eller H3BO3. Smältningstemperaturerna för W2B, WB och WB2 är respektive 2670, 2655 respektive 2365 ° C.