Kadmiumborotungstate

Cadmium Borotungstate Bild

Kinesiskt namn: 硼 钨 酸 镉
CAS-nummer: 1306-26-9
Kemisk formel: B2Cd5H36O98W24
Molekylvikt: 6600.06000
Exakt vikt: 6610.14000

Fysisk egendom
1.Property: Gula tricliniska kristaller
2.Density: 3,28
3. Smältpunkt (℃): 75
4. Olöslighet: Lätt att lösas i vatten och kokande vatten, lösningen är gul eller ljusbrun.

Egenskaper

Stabil i luften. Nedbrytas i solljus, lite upplöst i etylalkohol.

Syntetisk metod

Tillägg av kadmiumsalt i borotungstensyra, och erhålles sedan efter kylning.

Application

Används för att skilja malm.