Tungstate Industrial Type

Tungstate Picture

Beredning

Gör volframtrioxid upplöst i en lösning av alkalimetallhydroxid eller -karbonat, så att en alkalimetallwolfram kan framställas. Gör ytterligare metallsalt med en alkalimetallwolfram till metatesesreaktion, kan erhålla motsvarande metallsalt av wolframsyra. Om tillverkning av volframoxid smälter med metalloxid eller karbonat eller att metallklorid smälter med tungstater kan också erhålla motsvarande tunga substans.

I industriella tungstatsprodukter är vanliga fosfotungstensyra, volframfluorid, eftersom de högkvalitativa sorterna av beläggningsmaterial i elektroniska informationsbranschen används i stor utsträckning.

Tungsta viktiga traditionella produkter är: ammoniumparatungstate, tungstate, dessa två typer av tungstate upptar en central plats i alla kategorier av produkter tungstate.