volframtetraklorid

Tungsten tetraklorid bild

Namn: tetraklorotungsten

Övriga namn: Tungsten tetraklorid; WCl4;

CAS: 13470-13-8

Formel: Cl4W

Molekylvikt: 325,65200

Exakt massa: 323.82600 LogP: 2.75800

Utseende: svart

Densitet: 4,624 g / cm3

Hygroskopiciteten hos WCl4 är mindre starkare än WCl5, men det är lätt att hydrolysera. WCl4 smälter inte eller sublimerar även om den är uppvärmd, men löses vid smältpunkt eller hydrolyseras i vakuum

Tungsten diklorid är grått amorft amorft pulver, lättformade oktaediska grupper. Det är ett viktigt råmaterial för nya applikationer.