Litium Tungstate

Litium Tungstate Picture

Kinesiskt namn: 钨 酸 锂

CAS-nummer: 13568-45-1

Kemisk formel: Li2O4W

Molekylvikt: 261,72000

Exakt vikt: 261.96300

Egendom

1, Egenskaper: har BeSiO3 stengitter, det är färglösa triangelkristall;

2, Densitet (g / ml, 25/4 ℃): 3,71;

3, Löslighet: löslig

4, Stabil under rumstemperatur och tryck;

2, Undvik ljus, eld och hög temperatur;

3, Löslig i vatten, lätt att sönderdelas i syra, olöslig i etanol. Kan reduceras till volframbrons med H2 under 500 ~ 800 grader celsius. WO2 erhålles efter upphettning till 600 grader celsius. Slutprodukten är W.

Ekologiska data

Skadligt för vatten, kontakta ej grundvatten eller avloppssystem eller häll i miljön utan regeringens tillstånd.

Förvaringsmetod

Förseglad på sval och torr plats.

Syntesmetod

Upplösning av WO3 i Li (OH) eller Li2CO3 kan erhålla Li2WO4.