Nickel Tungstate

Nickel Tungstate Picture

Kinesiskt namn: 钨 酸 镍

CAS-nummer: 14177-51-6

Kemisk formel: NiWO4

Molekylvikt: 306.53100

Exakt vikt: 305.86600

Egendom

Stabil under rumstemperatur och tryck

Undvik att komma i kontakt med syra.

Förvaringsmetod

Förseglad vid rumstemperatur, undvik exponering för solljus, förvara på torrt och svalt ställe.

Syntesmetod

Under 800 grader celsius och i vakuum atmosfär skulle nickelpulver reagera med WO3 för att erhålla flyktig W3O8, NiWO4 och NiW5O16.

Toxicology Data

1, Akut toxicitet: Primär irriterande effekt:

På huden: Irriterar hud och slemhinna;

På ögonen: Irritation men ingen försenad sensibiliserande effekt.

Ekologisk effekt

Undvik kontakt med grundvatten eller avloppssystem eller häll i miljön utan regeringens tillstånd.