Phosphotungstic Heteropoly Acid

Phosphotungstic Heteropoly Acid Picture

Keggin typ phosphotungstic syra kallas också phosphotungstic heteropoly acid, normalt denna typ tillhör tolv phosphotungstic syra, som en fast syra, den kan användas som katalysator i organiska katalytiska reaktioner. Olika kristallvatteninnehåll orsakar skillnad i färg, det kan vara ljusgult eller vitt pulver. Det är lätt upplöst i vatten, etanol och eter. I laboratorium använder isolerande fosfotungstensyralösning ofta eterutvinning. Det kan producera gula emulsioner efter reaktion med koncentrerad saltsyra.

Phosphotungstic syra med en tertiär struktur: anjonisk primär struktur, sekundär struktur av kristallina syrasaltanjoner och motjonskombinationer, polyanjonisk, den tertiära strukturen av motjoner som består av tre delar, med det kristallina vattnet.

Application

Det kan appliceras i Friedel-Crafts-alkylering och acylering, förestring, dehydrering / rekombinationsreaktioner, redoxreaktioner, asymmetrisk katalys, isomeriseringsreaktion, klyvningsreaktionen, samt öppen slinga, kondensation, tillsats och förestring.