Strontium Tungstate

Strontium Tungstate Picture

Kinesiskt namn: 钨 酸 锶

CAS-nummer: 13451-05-3

Kemisk formel: SrWO4

Molekylvikt: 335.45800

Exakt vikt: 335.83600

Egendom

Egenskaper: tetragonalt kristallsystem.

Densitet (g / ml, 25/4 ℃): 6,187

Löslighet: Lättlöslig.

Application

Stabil under rumstemperatur och tryck

Undvik kontakt med oxidanter och halogen. Relativ densitet är 6,187, sönderdelas när den når smältpunkten. Löslighet i vatten under 15 ℃ är 0,14 g / 100 ml H2O, sönderdelad i syra, olöslig i alkohol och annat organiskt medel.

Syntesmetod

Strontium kan syntetiseras med flera metoder, såsom att använda sönderdelning av metallvolframat, metalloxidanter reagerar med WO3 eller smältkarbonat.

Förvaringsmetod

Förseglad och lagring på sval och torr plats.

Ekologisk effekt

Skadligt för vatten, kontakta ej grundvatten eller avloppssystem eller häll i miljön utan regeringens tillstånd.

Ekologisk effekt

Skadligt för vatten, kontakta ej grundvatten eller avloppssystem eller häll i miljön utan regeringens tillstånd.