Silver Tungstate

Silver Tungstate Picture

Kinesiskt namn: 钨 酸 银

Kemisk formel: AgWO4

Molekylvikt: 463.57400

Exakt vikt: 461.74100

Egendom

1. Egenskaper: ljusgul kristall eller pulver.

2. Löslighet: Löslig i salpetersyra, ammoniak och kaliumcyanidlösning.

3. Kan lätt reduceras, men inte stark oxidant, reagera med sulfidväte kan producera volfram sulfid. Kan brytas ner med nitrat i vit tungst syra.

Förvaringsmetod

Försluten vid rumstemperatur, förvara den på sval och torr plats.

Syntesmetod

Framställd genom reaktion mellan natriumwolframat och silvernitrat eller WO3 och silveroxid.

Application

Används huvudsakligen i katalysator, elektronisk och kemisk industri.

Ecological Effect

Harmful to water, do not make contact with groundwater or sewage system or pour into environment without government's permission.