Zink Tungstate

Zink Tungstate Picture

Kinesiskt namn: 钨 酸 锆

CAS-nummer: 16853-74-0

Kemisk formel: ZrW2O8 (O8W2Zr)

Molekylvikt: 586.89900

Exakt vikt: 585.76600

Renhet: 99,9%

Ansökan: Det har viktiga tillämpningar på en integrerad krets, optik, flygmotorer, dentalmaterial, sensorer.

Zirkoniumwolframförening

Zirkoniumwolframförening inom 0,3 ~ 1 050 K temperaturintervall visade en signifikant isotropisk negativ värmekoncentrationsegenskap, som fick stor uppmärksamhet. Först med samfällningsmetoden ZrW2O8-föreningsprekursorpulver och sedan genom lågtemperaturvärmebehandlingen och 1 200, 2 h komposit i en högrenhetsförening ZrW2O8, smälter tryckimpregnering till slut till ZrW2O8 / 6013Al-kompositer. Efter röntgendiffraktionsanalys, optisk mikroskopi och analys och termisk expansionscytometri fann vi att kompositmaterialet har en hög densitet, ZrW2O8 stor volymfraktion (80%), låg expansionskoefficient (3 × 10-6 / K) etc., och aluminiumlegering (termisk expansionskoefficient på 23 4 × 10-6 K-1) jämfört med de starkt förbättrade termiska egenskaperna har goda utsikter.