Tungstate Inhibition Performance

Tungsten Inhibition Performance Picture

Tungsten har en skyddande effekt på många metaller och deras legeringar, och tungstate kan spela sin bestämda korrosionsinhibering som roll i medium. Med undantag för stålkorrosion har tungstat också korrosionshämning för zink, koppar, aluminium, bly och nickelmolybdenlegering.

Tungsten har viss korrosionsinhibering som används ensam, men korrosionshämningsgraden är inte hög och mängden är stor. Mängden är i allmänhet 10-3 ~ 10-2 mol / L. Med tanke på denna situation utförde länderna forskningen för inhibering av tunga föreningar. Det fann att tungstationsförening som användes med många föreningar avsevärt kan förbättra dess korrosionshämmande prestanda; utnyttja synergier mellan tungstate och komplexbildning kan kraftigt minska mängden tungstate.