Zink Tungstate

Zink Tungstate Picture

Kinesiskt namn: 钨 酸锌

CAS-nummer: 13597-56-3

Kemisk formel: ZnWO4

Molekylvikt: 313,21800

Exakt vikt: 311.86000

Egendom

Zink tungstate är vitt pulver, stabilt under rumstemperatur och tryck.

Zinkwolframat används i stor utsträckning i optik, fonik och magnetik som ett viktigt oorganiskt material. ZnWO4 har nanostrukturen av auer, spannmål och flingor, det är sällan att rapportera om sin tredimensionella struktur. Jämfört med den traditionella en- och tvådimensionella strukturen, av vilken optiken, foniken och magnetiken inte lätt kan realiseras, kan tredimensionellt nanomaterial lösa detta problem. Således är många forskare som studerar på nanostrukturen för att få funktionella nanoprodukter så att de kan göra praktiska tillämpningar av nano-material. Med användning av ytaktivt medel natriumdodecylsulfat-ureaassisterad hydrotermisk metod för att förbereda ett tredimensionellt blomliknande ZnWO4 nanomaterial, på grund av sin unika struktur, används den för avlägsnande av kopparjoner i vattenforskning, vilket visar goda adsorptionsegenskaper, vilket förväntas bli ett utmärkt adsorbent.