Magnesium Tungstate

Magnesium Tungstate Picture

Kinesiskt namn: 钨 酸 镁

Kemisk formel: MgWO4

Molekylvikt: 272,14

Densitet: 6,89 g / cm3

CAS-nummer: 13573-11-0

Egendom

Magnesium tungstate kan inte lösas i vatten och etanol men syra. Det är självaktiverat fluorescerande material, det utfärdar 253,7 nm blåvit fluorescens under UV-excitering, emissionsspektrum toppvåglängd 480 nm, hälften 140 nm bredd, färgkoordinater x = 0,236, y = 0,301, 96% kvanttal, stimulerar reflektionshastighet av 0,092, monokromatisk ljusstyrka omkring 57,41 m / W.

Ansökan

Magnesium tungstate kan användas för att producera röntgenfluorescerande skärm, ljusfärg och fluoriserande pulver.

Producerande metod

1. Magnesium tungstate kan kalcineras under 1000 grader celsius av volframtrioxid och magnesiumoxid under halt förhållande 1: 1.4.

2. Magnesiumwolfram kan också erhållas sönderdelning av alkalimetall-tungstatslösning för att producera WO3 och sedan smält reaktion med karbonylförening eller metalloxid.