Mangan Tungstate

Mangan Tungstate Picture

Kinesiskt namn: 钨 酸 锰

CAS-nummer: 14177-46-9

Kemisk formel: MnWO4

Molekylvikt: 302.77600

Exakt vikt: 302.86900

Egendom

1. Egenskaper: Gult och luktfritt pulver.

2. Densitet (g / ml, 25/4 ℃): 7,324

3. Löslighet: Olöslig

Förvaringsmetod

Förseglad vid rumstemperatur, undvik ljus, eld och hög temperatur, håll omgivningen sval och torr.

Toxicology Data

1, Akut toxicitet: Primär irriterande effekt:

På huden: Irriterar hud och slemhinna;

På ögonen: Irritation men ingen försenad sensibiliserande effekt.

Ekologisk effekt

Skadligt för vatten, kontakta ej grundvatten eller avloppssystem eller häll i miljön utan regeringens tillstånd.