Cesium Tungstate

Cesium Tungstate Picture

Kinesiskt namn: 钨 酸 铯

CAS-nummer: 13587-19-4

Kemisk formel: Cs2WO4

Molekylvikt: 513.64900

Exakt vikt: 513.74100

Egendom

Cesium tungstate är färglösa kristaller, med stark hygroskopisk fasövergång sker vid 536 ° C, övergång från ortorombom till hexagonal kristall. Det är olösligt i vatten.

Syntetisk metod

Cesium tungstate erhålles genom reaktionen mellan CsCl och Ag2WO4

Hazard:

1, Vanligtvis är det något skadligt för vatten. Cesium tungstate kan vara lösligt i vatten och reagera syra och alkali som kommer att leda till miljöförorening.

2, Cesium tungstate har akut toxicitet, det kan orsaka irriterande effekt. Det kan orsaka inflammation vid kontakt med hud och ögon.

Under lagringen bör den placeras under normal temperatur och tryck, för att undvika att komma i kontakt med vatten, syra och alkali. Se till att den placeras på en sval, ventilerad plats för att undvika oavsiktlig kontakt och resultera i skada.