Cerium Tungstate

Cerium Tungstate Picture

Kinesiskt namn: 钨 酸 铈

CAS-nummer: 13454-74-5

Kemisk formel: Ce2O12W3

Molekylvikt: 1023.74000

Exakt vikt: 1023.60000

Fysisk egendom

1.Property: gul tetragonal

2.Density (g / ml, 25/4 ℃): 6,77

3. Olöslighet: Olöslig i vatten

Ekologiska data

Vanligtvis är det inte farligt för vatten, tillåter inte utsläpp i miljön utan regeringens tillstånd.

Egenskaper

Stabil under rumstemperatur och tryck.

Undvikt material: syra och alkali. gul tetragonal, relativ densitet är 6,77, smältpunkten är 1089 ℃, har ferromagnetisk under 30K.

Förvaringsmetod

Lufttäthet vid rumstemperatur och en sval och torr plats.

Syntetisk metod

Bland Ce2O3, CeO2 och WO3 tillsammans och värm sedan för att erhålla ceriumwolframat.