kolmonoxid

Kolmonoxidbild

Namn: kolmonoxid, cyklopenta-2,4-dien-1-yl (difenyl) fosfan, järn (2 +), volfram

CAS: 67292-26-6

Formel: C38H28FeO4P2W

Molekylvikt: 850.25900

Exakt massa: 850.03200

PSA: 27.18000

LogP: 5,55690

Smältpunkt: 220ºC (sönderdelning) (upplyst)

Syntetisk väg av tetrakarbonylwolfram

1,1'-Bis (difenylfosfino) ferrocen + hexakarbonylwolfram → (1,1'-bis (difenylfosfino) ferrocen) tetrakarbonylwolfram