Tungsten (V) Klorid

Tungsten (V) kloridbild

Andra namn: volframpentaklorid

CAS-nummer: 13470-14-9

PubChem 139469

Egenskaper

Kemisk formel: W2Cl10

Molmassa 361,1 g / mol

Utseende svarta kristaller, hygroskopiska

Densitet 3,52 g / cm3, fast

Smältpunkt 248 ° C (478 ° F; 521 K)

Kokpunkt 275,6 ° C (528,1 ° F; 548,8 K)

Tungsten (V) klorid är en oorganisk förening med formeln W2Cl10. Denna förening är analog på många sätt till den mer välkända molybdenpentakloriden.

Materialet framställs genom reduktion av volframhexaklorid. En metod innebär användning av tetrakloretylen som reduktionsmedel:

2 WCl6 + C2Cl4 → W2Cl10 + C2Cl6

Den blågröna fasta substansen är flyktig under vakuum och lätt löslig i icke-polära lösningsmedel. Föreningen är oxofil och är starkt reaktiv mot Lewis-baser.

Föreningen existerar som en dimer, med ett par oktaedriska volfram (V) centra överbryggade av två kloridligander.