Tungstationsanvändning

Tungstate Picture

Tungstat som vanligtvis används som multifunktionellt material, är kalciumvolframat viktigt röntgenutsläppande material, tungastat som används för framställning av färgämnen, pigment och liknande.

Sodium tungstate används huvudsakligen för att producera ammoniumparatungstate och djup bearbetning av volframtrioxid, volframmetall, volframkarbid, volframstång, volframtråd etc., också användas för att bereda Tungstate, Wolframsyra och andra volframföreningar som används i petroleum kemikalier, plätering, textilier, flamskyddsmedel, vatten, färgämnen, pigment, bläck etc ..

Kalsiumwolfram är ett mycket viktigt kemiskt råmaterial, främst för produktion av ammoniumparatungstate, volframtrioxid, ferrowolfram, stål, volframkarbid, volframmetall, volframtråd, volframlegeringar och andra volframprodukter.

Ammonium tungstate är råmaterial som används för tillverkning av ammonium tunga fosfat och andra volframföreningar.

Kobolt tunga som används som pigment, emalj, färg, färgfärg, används även som torkmedel och seismiskt medel.

Cadmium tungstate kan användas som fluorescerande färg, röntgenskärm, scintillati