Silikotungstensyra

Silikotungstic Acid Picture

Kinesiskt namn: 硅 钨 酸

CAS-nummer: 12027-38-2

Kemisk formel: H6O41SiW12

Molekylvikt: 2896.19000

Exakt vikt: 2897.23000

Fastighet:

Vit eller ljusgul kristallin, lätt att lösa upp i vatten och etanol, upplöst i kristallvattnet vid uppvärmning, sönderfaller vid upphettning till 600 ~ 650 grader celsius.

Produceringsmetod:

Silikotungst syra kan framställas genom icke-etel metod. Använd APT som råmaterial, genom övergång, samordning av kisel, utbyte och avdunstning för att erhålla silikotungstensyra.

Denna metod är tillämplig utan miljöförorening, den färdiga produkten är av hög kvalitet.

Användning:

1, Används huvudsakligen som biologiskt kemiskt reagens och basfärgämne.

2, Det är organisk syntetiserad katalysator med bred applikation, kan också användas i pigmentindustrin. Gjord till tung vätska kan användas för att flotera mineral; Kan appliceras vid utfällning och identifiering av alkaloid när den används som biologiskt reagens.

Silikotungst syra kan användas som katalysator för produktion av etylacetat genom reaktion mellan ättiksyra och eten:

C2H4 + CH3COOH → CH3COOC2H5

Det används också som katalysator vid produktion av ättiksyra med eten:

C2H4 + O2 → CH3COOH