fyrspetsig nallebjörn

Tungsten Tetraiodid Picture

Tungstentetraiodid är svartpulver, sönderfaller när det upphettas men det har ingen fast smältpunkt.

Namn: Tungsten tetraiodid

Formel: WI4

Molekylvikt: 691.458

Densitet: 5,218

CAS: 14055-84-6

Egenskaper

Uppvärmning i luft sönderdelas volframtetraiodid i WI2 och jod. Lätt hydrolyserad. Oxideras lätt. I luften, lätt återställd med kväveligandföreningar, såsom pyridin, acetonitril etc. för att bilda motsvarande komplex.

Löslighet: Dekomponera vid smältpunkten, olöslig i kallt vatten men varmt vatten. Lösligt i etanol, olösligt i eter, kloroform, terpentin.

Syntes: Tungstentetraiodid bildas av vätejodid som återställer volframhexaklorid eller genom reaktionen mellan aluminiumtriiodid och volframdioxid.